Tìm kiếm chọn lọc

Chương trình Thương hiệu - Nhãn hiệu nỗi tiếng lần VI - Năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/02/2017 15:52
Chương trình truyền thông thương hiệu, nhãn hiệu và khảo sát “Thương hiệu, Nhãn hiệu nổi tiếng lần thứ VI -  năm 2017” do Viện Sở hữu trí tuệ Quốc tế, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam kết hợp với VNPACO MEDIA tổ chức áp dụng theo các tiêu chí của Luật Sở Hữu trí tuệ Việt Nam. Để quá trình khảo sát diễn ra khách quan, minh  bạch,  Ban  tổ  chức  thông  báo  Thể  lệ  chương trình truyền thông & khảo sát đến tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan:
I.  HỘI ĐỒNG DỰ KIẾN MỜI THAM GIA XÉT,   THẨM   ĐỊNH   TRONG   CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT:
-  Đại  diện  Lãnh  đạo  Đảng/Nhà  nước/Chính phủ/Quốc hội (Dự kiến trao giải)
- Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Dự kiến trao giải)
- Hội tiêu chuẩn bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Dự kiến trao giải)
- Cục Sở hữu trí tuệ VN (dự kiến mời tham gia khảo sát)
- TW Hội Sở hữu trí tuệ VN (Dự kiến trao giải)
- Đại diện Bộ Công Thương
- Đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Đại diện Cục xúc tiến thương mại, Các Viện nghiên cứu kinh tế
II.  ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
1. Đối với đơn vị được bình chọn:
- Doanh nghiệp tham gia trong chương trình truyền thông & khảo sát “Thương hiệu, Nhãn hiệu nổi tiếng lần thứ V -  năm 2016” (sau đây gọi tắt là “chương trình truyền thông & khảo sát”) do Viện Sở hữu trí tuệ Quốc tế kết hợp với VNPACO MEDIA tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
- Chấp hành pháp luật Việt Nam trong quá trình kinh doanh;
-  Doanh  nghiệp  do  thành  viên  Ban  tổ  chức  tham  gia  góp  vốn,  điều  hành  không  được  tham  gia chương trình này.
2. Đối với người tham gia chương trình:
- Cá nhân hoặc đại diện của các doanh nghiệp – doanh nhân.
- Đồng ý cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo mẫu do Ban tổ chức quy định (nội dung 
chi tiết trên cổng thông tin điện tử www.famousbrand.biz và  www.sohuutritue.org).
- Công chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Tổ chức không được tham gia chương 
trình này.
III.    TIÊU CHÍ:
 công bố và trao danh hiệu “Thương hiệu, Nhãn hiệu nổi tiếng”. Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định tại khoản 20 điều 4 “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”, để xác định là một nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 - Luật Sở hữu trí tuệ quy định các tiêu chí như sau:
1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua hoạt động quảng cáo của nhãn hiệu;
2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu lưu hành;
3. Doanh số từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa  được bày bán hay lượng dịch vụ được cung cấp;
4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
5. Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
8.Giá trị của nhãn hiệu dưới hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn đầu tư.
IV.    THỂ LỆ:
1. Được quyền đăng ký tham gia nhiều danh hiệu trong chương trình truyền thông & khảo sát.
2. Doanh nghiệp tham gia chương trình gửi hồ sơ về ban tổ chức gồm có:
-   Bản đăng kí tham gia chương trình
-   Hợp đồng bảo hộ (mẫu của BTC)
-   Giấy phép Kinh Doanh
-   Gửi logo, nhãn hiệu cho BTC để tiến hành khảo sát (file chất lương cao) qua địa chỉ e-mail: vnpaco@gmail.com
-   DN chưa đăng ký bảo hộ thương hiệu gửi thêm giấy ủy quyền (mẫu BTC) để làm thủ tục đăng ký cho DN (chi phí DN tự tham gia đóng)
3. Đơn vị tham gia không phải nộp bất cứ lệ phí nào cho khảo sát và xét tiêu chí.
4. Đơn vị tham gia được đặt logo, banner trên website của chương trình khảo sát www.famousbrand.biz và  www.sohuutritue.org kể từ ngày bắt đầu khảo sát và hưởng lợi ích từ việc quảng bá chương trình trên các báo, đài. Đồng thời, đơn vị tham gia chương trình sẽ được mời tham dự các chương trình tuyên truyền, hội thảo, đào tạo, hỗ trợ khác về các vấn đề liên quan do Ban tổ chức phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức.
5. Đơn vị tham gia có trách nhiệm đăng tải banner chương trình khảo sát (bao gồm đường dẫn về
website khảo sát) trên website của doanh nghiệp mình để người tiêu dùng có
thể             đến      bình     chọn    tại        website www.famousbrand.biz           và  www.sohuutritue.org.
6.Trường hợp đơn vị không thực hiện trách nhiệm trên, Ban tổ chức sẽ không đăng tải logo, bannner của đơn vị đó theo nội dung điểm 4 mục này và xem xét lại quyền tham gia dự thi của đơn vị.
7.Trong mỗi danh hiệu, đơn vị đoạt danh hiệu là đơn vị có khảo sát có vị trí xếp hạng cao nhất. Trường hợp nhiều đơn vị cùng đáp ứng tiêu chuẩn đã nêu, Ban Tổ chức sẽ căn cứ thời điểm nhận được lượt bình chọn cuối cùng của các đơn vị đó để xem xét theo nguyên tắc: đơn vị nào nhận được lượt bình chọn
cuối cùng trước nhất sẽ là đơn vị đoạt vị trí xếp hạng.
8. Đơn vị đoạt danh hiệu có các quyền lợi sau:
-  Doanh nghiệp sẽ được mời đến nhận giải thưởng trong buổi lễ công bố và trao danh hiệu “Thương hiệu, Nhãn hiệu nổi tiếng”.
-  Trong buổi lễ vinh danh doanh nghiệp được nhận Cup vàng, chứng nhận “ Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng”
-  Logo doanh nghiệp được xuất hiện trên màn hình Led đặt chính giữa sân khấu của buổi lễ tôn vinh; Doanh nghiệp được MC đọc lời giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của doanh nghiệp trong buổi lễ tôn vinh được truyền hình trực tiếp.
-  Được sử dụng biểu tượng (logo) chương trình vào các hoạt động kinh doanh trong 01 (một) năm kể từ ngày trao giải;
-  Được ưu tiên quảng bá miễn phí thông qua các chương trình của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc tế, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam trong năm 2016 như: tham gia viết bài, trả lời phỏng vấn, chia sẻ ý tưởng kinh doanh, kinh nghiệm  trên báo, đài, ấn phẩm.
-  Được tặng 01 đĩa DVD nội dung chương trình khi truyền hình trực tiếp.
Trường hợp đơn vị đoạt danh hiệu có hành vi vi phạm Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ công bố công khai việc tước danh hiệu và danh hiệu đó sẽ được xem xét trao cho đơn vị khác.
10. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày trao danh hiệu, nếu đơn vị đoạt danh hiệu không liên hệ với Ban tổ chức để nhận danh hiệu, Ban tổ chức có toàn quyền định đoạt đối với danh hiệu, mọi tranh chấp, khiếu nại có liên quan sẽ không được giải quyết.
11. Các đơn vị tham gia khảo sát những lần tiếp theo được ưu tiên vào thẳng vòng chung khảo & hỗ trợ 30% phí truyền thông.
V. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:
-  Thể lệ này được áp dụng đối với tất cả tổ chức, cá nhân tham gia bình chọn trong chương trình truyền thông & khảo sát “Thương hiệu, Nhãn hiệu nổi tiếng lần thứ VI, năm 2017” do Viện Sở hữu trí tuệ Quốc tế, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam kết hợp với VNPACO MEDIA tổ chức. Ban Tổ chức mặc định hiểu rằng: “Tất cả tổ chức, cá nhân đều đã ĐỌC VÀ HIỂU nội dung Thể lệ này trước khi đăng ký tham gia hoặc tiến hành bình chọn”.
-  Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có quyền thay đổi nội
dung Thể lệ này nhưng những nội dung thay đổi không ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân tham gia chương bình chọn và những thay đổi đó sẽ được thông báo công khai tại website chính thức của chương trình 

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Phóng sự Ảnh

Logo BV ECO CHERY
Tong ju
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng
MB