Tìm kiếm chọn lọc
Vị trí Mô tả Đơn giá (VND/Tháng)
Kích thước (pixels) Vị trí tổng số Trang chủ Chuyên mục
Banner Header 364 x 90 2 4 15.000.000 8.000.000
Banner Headline 250 x 120 4 4 10.000.000 -
Banner Menu 1000 x 90 1 2 20.000.000 12.000.000
Banner Left 300 x 250 - - 8.000.000 5.000.000
Banner Rignt 180 x 300 - - 6.000.000 3.500.000
Ghi chú:
- Banner header: có 2 vị trí có kích thước là 364 x 90 tuy nhiên có thể
  là 1 banner quảng cáo với kích thước là 728 x 90
- Banner headline: có 4 vị trí với kích thước là 250 x 120. Tuy nhiên có thể đặt
  với các quảng cáo với kích thước: 250 x 240, 250 x 360, 250 x 480
- Banner Menu: Có 1 vị trí có kích thước là 1000 x 90. tuy nhiên có thể mở rộng chiều cao.

- Banner left, Banner Right: có chiều rộng không đổi, còn chiều cao có thể thay đổi.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Các banner có dung lượng <=45kb, thiết kế đồ họa dạng images hoặc flash
-
Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo quy định của nhà nước, phù hợp với
  thuần phong mỹ tục Việt Nam và được sự chấp thuận của báo Pháp Luật Ngày Nay

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Quảng cáo Báo Pháp Luật Ngày Này
- địa chỉ: 100 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
- email: quangcao@phapluatngaynay.vn
-Điện thoại: 08 6292 6801 - 08 6292 6802.
Hotline: 0917151915 - 0988608066
chương trình khuyến mãi:
STT Thời gian ( tháng) Mức khuyến mãi ( trên tổng giá trị hợp đồng)
1 2 10%
2 3 20%
3 6 30%
4 12 40%